Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce plików cookies.
Kliknij w ten tekst aby zaakceptować i więcej nie pokazywać tego komunikatu.

Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli.

Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym. Projekt arkusza trzeba przekazać najpóźniej w dniu 2 kwietnia, bo organizacji związkowej nie można pozbawić 10 dni roboczych na wyrażenie opinii (jest to gwarancja wynikająca wprost z przepisu) i będzie powodował ograniczenie prawa do wyrażenia opinii.

Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Harmonogram prac nad arkuszem organizacyjnym określa § 17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502):
    do 21 kwietnia dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu arkusz zaopiniowany przez organizacje związkowe;
    do 19 kwietnia organizacja ma czas na zaopiniowanie arkusza (ma na to 10 dni roboczych, co dyrektor powinien uwzględnić, żeby nie uchybić terminom);
    do 20 maja danego roku organ prowadzący uzyskuje opinie organu nadzoru pedagogicznego;
    do 29 maja organ prowadzący zatwierdza arkusz.

Do arkusza organizacji należy wpisać najważniejsze dane o funkcjonowaniu szkoły, czyli (§ 17 ust. 3 i 4 r.o.s.p. z 2019 r.):
a) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
b) imiona, nazwiska, stopnie awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaje prowadzonych przez nich zajęć wraz z liczbą godzin;
c) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 KN, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
d) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym tych zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
e) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
f) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
g) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
h) dla poszczególnych oddziałów:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Ustawa Prawo Oświatowe - artykuł 110 (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1148)