Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce plików cookies.
Kliknij w ten tekst aby zaakceptować i więcej nie pokazywać tego komunikatu.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych

Informacja podawana jest w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą i w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Organ administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada tą informację, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GNIEŹNIE, AL. REYMONTA 9-11 136, 62-200 GNIEZNO.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail,  prawnik.mediator.kp@gmail.com, tel. 506-170-520.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku ze sprawowaniem funkcji publicznej oraz w celach związanych z obowiązkami Administratora wynikającymi z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  1. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. Kodeks postępowania administracyjnego w art. 61. § 5., art. 122h. § 1., art. 217a.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie, ustalonym odrębnymi przepisami.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  2. prawo ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  3. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  4. prawo otrzymania od nas Pani/Panu danych osobowych;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje.
 8. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.