Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce plików cookies.
Kliknij w ten tekst aby zaakceptować i więcej nie pokazywać tego komunikatu.

Epidemia COVID-19

Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju powoduje, że realizacja zadań edukacyjnych i opiekuńczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych naszego województwa ulega zmianie i wymaga zastosowania niestandardowych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, w tym wprowadzania działań profilaktycznych, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. zwanego dalej COVID- 19.  Rząd podejmuje kolejne środki w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby.  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495) definiuje procedury prawne i działania zapobiegawcze wprowadzane na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia lub wystąpieniem epidemii.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Opracowane na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 11 maja 2020 r. na terenie placówek przedszkolnych Gminy Gniezno, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.  

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego lnspektora  Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. Sa ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej lnspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59,oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (780).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczególnych rozwiązań wokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wzwiązku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19 (781)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30b (poz. 492)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30c (poz, 493)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (poz. 491)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (poz. 441)

Pismo Wielkopolskiego Kuratora Oswiaty z dnia 13 marca 2020r. w związku z sytuacją epdemiologiczną w kraju.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (poz. 433)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 410)

Pismo Wójta Gminy Gniezno z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia placówek oświatowych na terenie Gminy Gniezno, w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374)